За нас

Нашата компания е създадена през 2013 година и от самото си начало бележи траен ръст на предлаганите услуги като увеличава автомобилния парк и разширява спектъра на предлаганите дейности. Ежегодишният план за растеж от 10% бива надминаван всяка година. Разпологаме с изградена мрежа от надеждни партньори, с които работим заедно от създаването на компанията, това обаче не ни пречи да продължаваме да се развиваме и да сме отворени за нови предложения и предизвикателства.
Дружеството е специализирано в спедиция, логистика, вътрешен и международен транспорт. Извършва превози на групажни пратки, комплектни товари от и за страните от Европейски съюз, Македония, Сърбия и други.
Предлаганите от нас услуги са на достъпни цени и конкурентни срокове на доставка. Благодарение на това днес фирмата има стабилни позиции в областа на международния автомобилен транспорт.

Стараем се да създаваме за клиентите си оптимални транспортни схеми, които да отговарят на специфични изисквания и потребности. За сигурността на товара и безопасното пътуване, автомобилите ни винаги се движат с професионални шофьори, като движението им подлежи на 24-часово GPS проследяване. Всеки един автомобил разполага със задължителна мобилна връзка и необходимото техническо оборудване. Това гарантира бърза доставка, безопасност за транспортираните стоки и постоянна информация за местоположението на Вашите товари.

Изпълнението на всяка една Ваша заявка от приемане на поръчката до доставката на стоката се следи от нашите опитни служители.
За да осигурим максимална ефективност в обслужването на нашите клиенти, ние сме на разположение и през почивните дни и официалните празници.
Всички товари са под покритието на застраховка /отговорност на превозвача/ по конвенция CMR.
ПОСТОЛОВСКИ ЕООД разполага със собствен автопарк от 110 оборудвани собствени превозни средства (стандарт и мега), 8 от които соло камиона до 7,5 тона и 1 до 12 тона отговарящи на всички изисквания за техническо оборудване.
Компанията постоянно обновява автопарка си и инвестира в нови машини и оборудване насочено към една по чиста планета. Усилията са ни насочени към намаляване на импатка върху околната среда доказателство за това са 54 нови автомобила закупени през 2022 и 2023. Бъдещите планове на Постоловски ЕООД са насочени към изцяло подновяване на автопарка.
Нашата компания гарантира коректно отношение, отлична комуникация и изпълнение в срок на доставка на Вашия товар.

 

 

Постоловски ЕООД
гр. Благоевград, 2700
ул. Света Гора, №8
Булстад BG202716737